Menu
Info Sekolah
Minggu, 16 Jun 2024
  • SMP Negeri 2 Tuban | Sekolah Adiwiyata Mandiri | Sekolah Ramah Anak | Sekolah Penggerak Kabupaten Tuban | Bereligi, Berkreasi, Berkarakter Lingkungan, dan Berkebangsaan
  • SMP Negeri 2 Tuban | Sekolah Adiwiyata Mandiri | Sekolah Ramah Anak | Sekolah Penggerak Kabupaten Tuban | Bereligi, Berkreasi, Berkarakter Lingkungan, dan Berkebangsaan

Pungkasaning Ambal Warsa SMPN 2 Tuban

Terbit : Jumat, 24 Februari 2023

Ing pengetan ambal warsa kaping 44 SMP Negeri 2 Tuban tanggal 17 wulan Pebruari 2023. Sampun kalampahan minggu kapungkur wonten kegiatan “Senam Pagi” kang didhereake sedaya warga SMPN 2 Tuban (Bapa/Ibu guru lan Staf TU kaliyan siswa SMPN 2 Tuban).

Kangge mungkasi pengetan ambal warsa meniko tanggal 24 pebruari 2023 ing dinten Kamis, warga sekolah SMP Negeri 2 Tuban ngawontenaken kegiatan “Gebyar Kesehatan” kapimpin Bapa Fathul Muin minangka Kepala Sekolah, ugi para tamu saking Dinas Kesehatan Kepala Dinas Ibu Dra. Lilik lan perwakilan PDDI Bapa Lulut Purwanto, Dcn. ingkang badhe paring atur sesora bab kesehatan kanthi adicara inggih meniko kawiwitan :

  1. Sarapan Menu Isi Piringku ugi pembagian Vitamin D
  2. Kegiatan Donor Darah
  3. Pemeriksaan gula darah dipun wates jumlah 50 tiyang,

Mboten kasupen ugi saking program sekolah awujud P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) wonten program kangge sedaya warga sekolah lan para siswa arupi :

  1. Penyuluhan Gizi
  2. Penyuluhan bab kenakalan remaja

Ing sajroning kegiatan menika kanthi diselingi hiburan saking para siswa (pentas seni) minangka kangge hiburan para tamu saking Dinkes lan para siswa. Pengetan ambal warsa SMPN 2 Tuban saben taun nggadhahi pangangkah/tujuan panyurung para siswa kanthi greged/semangat saged kawujud gegayuhanipun lan manfaat tumrap Nusa lan Bangsa.

Pramila ing program menika Bapa/Ibu guru lan Staf TAS sedaya dhapuk nyengkuyung lan rekadaya kanthi Gebyar Kesehatan Kanthi Tema “Pelajar Kuat, Pelajar Sehat” mugia saged migunani para anggota warga SMPN 2 Tuban lan para siswa-siswi sedaya.

 

Artikel Lainnya

Oleh : Udilk Chusen

KEARIFAN LOKAL

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

 

KOMENTAR TERBARU

Info Sekolah

SMP NEGERI 2 TUBAN

NPSN 20505096
Jl. P. Diponegoro 21 Karangsari, Tuban
TELEPON 0356-321476
EMAIL spendatuban2@gmail.com
WHATSAPP +6281331773969
Flag Counter